Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Související dokumenty

Pracovní situace

Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání