Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení

Vydáno:

Ředitel školy je v decentralizovaném českém školství naprosto klíčovou postavou, která má zásadní vliv na podobu a kvalitu vyučování. Ač učí jednotliví pedagogové, je to ředitel, kdo vydává školní vzdělávací program, kdo pedagogy vybírá a následně řídí či motivuje a určuje jejich další profesní vzdělávání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Komunikace zřizovatel–ředitel
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Návštěva u lékaře
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Rozvoj pedagogických pracovníků
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Hospitace
Zajištění personalistiky ve škole
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Zřizovatel
Jmenování ředitele
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost