Konání pedagogické rady

Vydáno:

Školský zákon, ani jiný právní předpis neupravuje pravidla konání pedagogických rad.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Právní postavení školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Vedení porad
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem

Poradna

Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Začátek vyučování
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka