Individuální vzdělávací plán

Vydáno:

  • Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  • Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Školní psycholog na střední škole

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Platová třída