Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Tematická zpráva ČŠI 2017
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Nehodnocení
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Hodnocení v náhradním termínu