Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Tematická zpráva ČŠI 2017
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Výroční zprávy České školní inspekce
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Česká školní inspekce – užitečné informace
Tematické zprávy České školní inspekce

Poradna

Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Nehodnocení
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Hodnocení v náhradním termínu
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Výuka plavání a omluvenky
Přítomnost zřizovatele ve škole
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)