Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno:

Změny za období červen 2021

Související dokumenty

Pracovní situace

Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení
MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - pravidla pro konání škol v přírodě
MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě
MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

200/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání