Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz

Plné znění otázky

Žák 9. ročníku splní povinnou školní docházku ve 14 letech v tomto školním roce. Jedná se o žáka cizince, který na Ukrajině splnil 5 let školní docházky, a moje předchůdkyně ho zařadila do 6. ročníku. Žák tedy letos splní 9 let povinné školní docházky, ale 15 mu bude až 26. 10. 2020. Ve školském zákoně jsem nenašel podmínku dosažení 15 let pro ukončení povinné školní docházky. Je tam samozřejmě uvedeno, že dítě nastupuje do školy po dovršení 6 let a po devíti letech je mu tedy 15. Může tedy tento žák získat základní vzdělání a opustit základní školu v tomto školním roce?

Odpověď