Dítě předškolního věku s diagnozou diabetes 1. typu

Plné znění otázky

Jsme základní škola - příspěvková organizace, která má pod sebou 4 mateřské školy. Ve školním roce 2020/2021 se hlásí do mateřské školy chlapec, kterému budou v září 2020 4 roky a má diabetes 1. typu. Pod kůží má nainstalovaný senzor, který je napojen na mobilní telefon matky, která mu v současné době podává inzulin. Od září by měl chlapec využívat inzulínovou pumpu. Chtěli jsme se zeptat, zda může učitelka mateřské školy obsluhovat pumpu nebo inzulinové pero dítěti, aniž by prošla nějakých zdravotnickým kursem nebo přednáškou. Nebo je škola (případně rodiče) povinna zajistit asistentku k dítěti a kdo hradí mzdové náklady této pracovnici. Zajímalo by nás, co vše musí škola zajistit po dobu pobytu dítěte v mateřské škole a jaké povinnosti plynou rodičům dítěte ve vztahu ke škole. Měla by být uzavřena nějaká smlouva o zajištění péče dítěte? 

Odpověď