Individuální vzdělávací plán žáka

Plné znění otázky

Jak bychom měli postupovat v případě, že žák je dlouhodobě nemocen (onkologické onemocnění), jeho soustavná přítomnost na vyučování je často omezována tímto vážným onemocněním, žák požádá o inidividuální vzdělávací plán (IVP) s tím, že by potřeboval rozložit vzdělávání 4. ročníku na 2 školní roky. Žák zatím i s přerušením vzdělávání dokončil 3. ročník. Lze žákovi časově rozložit vzdělávání podle IVP na více let?

Odpověď