Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školní jídelna

2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 

Dietní stravování N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Poskytování dietního stravování není povinností zařízení školního stravování, ale pouze možností. O tom, zda bude zařízení poskytovat dietní stravování, rozhoduje ředitel.

Doplňková činnost N

Autor/autoři: JUDr. Vlasta Víghová

Žádost o úhradu ztráty vzniklé v doplňkové činnosti vlivem vyhlášení nouzového stavu s nařízením omezení činnosti?

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované N

Autor/autoři: Marek Buday

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu...

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování) N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Stejně jako v případě ostatních zaměstnanců i uchazeči o zaměstnání, kteří mají vykonávat práci v zařízení školního stravování, se musí podrobit vstupní prohlídce (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění), v rámci které je posuzována jejich z...

Poradna: Odpis zboží ze skladu N

Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek

Jak naložit se zbožím ve školním stravovacím zařízení, které má krátkou trvanlivost a musíte jej odepsat ze skladu a nezapočítat tento odpis do finanční bilance?

Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S problematikou poskytování „dotovaného“ a „nedotovaného“ oběda se prolíná otázka přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravování v určité dny. Pravidla přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravov...

Provoz školních jídelen od 14. října 2020 N

Autor/autoři: MŠMT

Jaká jsou pravidla pro provoz školních jídelen? Mohou dál fungovat v režimu výdejen pro žáky školy i pro cizí strávníky, a to za předpokladu dodržení hygienických opatření?

Kategorie pracovních situací