Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Rodina

Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit preze...

Jak vytvořit správně online „rodičák“?

Autor/autoři: Ing. Karel Klatovský

Situace posledních měsíců převedla do online podoby mnoho aktivit, u kterých to nebylo zvykem. Nejčastěji se pochopitelně jednalo o online výuku a její různé formy, ale školy často přešly do online formy i třeba se zápisy prvňáčků. Další na řadě b...

Kam sahá působnost rodičů

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Říkáme-li, že škola má právo a povinnost postihovat pouze to chování a jednání žáka, které se odehrává na půdě školy, resp. které má souvislost se vzděláváním, musíme také říci, že postavení rodičů je v jistém smyslu opačné – rodiče mají primární ...

Mateřská dovolená

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Nástup na mateřskou dovolenou je nepochybně právem zaměstnankyně, jak vyplývá ze znění ustanovení § 195 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), podle něhož mateřskou dovolenou zaměstn...

Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Autor/autoři: Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN) je podmíněna multidisciplinární (mezioborovou) spoluprací zainteresovaných odborníků. Cílem multidisciplinární spolupráce je především rychlé a efektivní sdílení informací, odborná ...

Ochrana pedagogů

Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

V posledních letech stoupá agresivní chování žáků a studentů vůči učitelům. Jedná se především o slovní urážky, sexuální harašení (obscénní gesta, osahávání), obtěžování (ničení majetku, telefonáty, obtěžování jejich dětí), zastrašování zneužitím ...

Rodič, poručník, pěstoun

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spojuje řadu práv a povinností s pojmem zákonný zástupce. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zprav...

Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: JUDr. Mgr. Miroslav Petrák

Sdružení rodičů a přátel školy od 1. května 1990 do 31. prosince 2013 vznikalo jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na valné většině (základních a středních) škol.

Spolupráce rodiny a školy

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

V neposlední řadě je třeba zdůraznit povinnost zákonných zástupců žáků dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. Jde o nástroj bezprostřední spolupráce š...

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Nárok na informace o průběhu vzdělávání dítěte mají oba rodiče. Škola by tak s nimi měla komunikovat rovnocenně a nediskriminačně. To vyplývá jak z úpravy rodičovské odpovědnosti v občanském zákoníku, tak ze školského zákona. Není stanoven způsob,...

Kategorie pracovních situací