Vysvědčení při opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů

Plné znění otázky

Jak má škola postupovat v sestavení klasifikace na vysvědčení, pokud víme, že žák bude opakovat ročník z vážných zdravotních důvodů? Zákonný zástupce dle § 52, odst. 6, školského zákona požádal o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. V celém druhém pololetí školního roku byl tento žák hospitalizován v nemocnici nebo byl v domácím ošetřování. Nebyl schopen se takto naučit učivo daného (šestého) ročníku a nemá dost podkladů pro stanovení klasifikace na vysvědčení. Rodiče z tohoto důvodu požádali o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Jak má škola postupovat při sestavování vysvědčení na konci školního roku, abychom mu nemuseli dávat „N“ – nehodnocen? V těchto předmětech, pokud si neopraví do konce září příštího roku, se hodnocení změní na známky nedostatečná. Chtěli bychom ho vyvarovat pohledu na vysvědčení s tolika pětkami a prosíme o radu, bylo-li by možné žáka uvolnit podle § 50, odstavec 2 z výuky více než poloviny povinných předmětů. Nebylo by to v rozporu s RVP / ŠVP? Potřeboval by k tomu nějaké další vyjádření poradny či lékaře? Nebo by rodiče mohli požádat o slovní hodnocení a žáka bychom mohli hodnotit tímto způsobem? A další dotaz ke stejnému tématu - pokud by se stejná situace opakovala i příští rok – chlapec je vážně nemocný, už nyní máme avízo, že bude do školy docházet v prvním pololetí maximálně na hodinu až dvě za týden. Pokud ho opět nebude možné na konci roku klasifikovat, mohou rodiče opět požádat o opakování stejného ročníku?

Odpověď