Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Ředitel

Kalendář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství  

Kariérové poradenství

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Jinou významnou oblast práce výchovného poradce představuje kariérové poradenství. Při individuální práci se žáky do této oblasti zpravidla vedení školy zasahuje minimálně. Výchovní poradci však v některých základních školách pořádají schůzky pro ...

Kdo je výchovný poradce

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Jak má vypadat spolupráce výchovného poradce s vedením školy? Formálně výchovný poradce na počátku školního roku vypracovává svůj plán činnosti na celý školní rok, který předává vedení. Dále pak samostatně nebo na základně přesných pokynů vedení h...

Metodické vedení učitelů

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

V neposlední řadě se výchovní poradci podílejí na metodickém vedení a některých formách vzdělávání dalších učitelů školy.

Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová

V případě, že chcete jako ředitelé zamezit tomu, aby se veškeré dotazy, stížnosti, podněty a přání kupily ve Vaší mailové schránce (případně na Vašem psacím stole a ve Vaší kanceláři), je nutné nastavit ve škole komunikační toky při komunikaci s r...

Právní postavení školské rady

Autor/autoři: Ing. Tomáš Kostka

Právní postavení školské rady je dáno především školským zákonem. Některá ustanovení týkající se školských rad lze najít i v prováděcích vyhláškách. Kompletní přehled legislativy a jednotlivých ustanovení týkajících se školské rady:

Kategorie pracovních situací