Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohled

Dohled a pracovní řád

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se vztahuje pouze na školy veřejné, nikoli na š...

Dohled v předškolním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Další konkretizaci obecných ustanovení o dohledu pro předškolní vzdělávání obsahuje § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Dohled v zájmovém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko v...

Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tom...

Dohled v základním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, upravuje pravidla zajištění BOZ (§ 3). Tato vyhláška se vztahuje na základní školy všech zřizovatelů. Většina žáků základní školy je nezletil...

Dohled ve školní jídelně

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Dohled nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování podle právního výklad MŠMT č. 1/2005:

Mimoškolní akce školy – zajišťující dohled nad dětmi/žáky N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor, Vojtěch Kudlan

Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou os...

Kategorie pracovních situací