Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Vedení účetnictví

Finanční kontrola N

Autor/autoři: Mgr. Miloslav Kvapil, DYNATECH s. r. o., Monika Fröhlichová

Cílem tohoto seriálu, zaměřeného na problematiku finanční kontroly, je zejména objasnit postavení a význam vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen „VŘKS“) ve školských zařízeních. Zaměříme se také na často opomíjenou návaznost VŘKS na o...

Organizace odpovídající informační základny A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Z hlediska odpovědnosti za proces je ředitel/vedoucí organizace odpovědný za rozsah, obsah a kvalitu vnitřních předpisů, kterými jsou stanoveny režimy pro způsoby účtování finančních operací spojených s účetními metodami.

Podstata účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Podstatou účetnictví je věrně zachytit (zobrazit) ekonomickou realitu účetní jednotky, tj. jeho skutečnou majetkovou, finanční a důchodovou situaci, a poskytovat informace vymezeným uživatelům pro účely řízení a kontroly majetkové a zdrojové struk...

Postavení a funkce účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Funkcí účetnictví je mimo jiné plnění nástroje řízení a kontroly.

Požadavky na použití účetních metod A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Metodu účetnictví lze definovat jako soustavu prvků (metodických prostředků) a účetních metod, pomocí nichž dosahuje účetnictví svých cílů, tj. zejména uspořádaně zjišťovat a příslušným uživatelům předkládat (komunikovat) vymezený soubor hodnotový...

Požadavky na vedení účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Požadavky na vedení účetnictví jsou uvedeny v § 8 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví. Plnění požadavků je předpokladem k sestavení účetní závěrky, která má nabývat předem stanovených vlastností.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele