Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Účetní závěrka

Další požadavky na části ÚZ A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Předposlední změna  vyhlášky zveřejněná pod č. 273/2017 Sb., uvádí:  V § 45 odst. 1 se písmena k) až m) včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno k). 2. V příloze č. 5 se položky „K. Doplňující informace...

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Ze zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) jsou pro příspěvkové organizace důležité, stejně jako pro ostatní poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mimo jiné tyto paragrafy:

Etapy účetní závěrky A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Přípravné práce - vlastní uzavírání účetních knih - sestavení předepsaných výkazů a přílohy, analýza a vyhodnocení

Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace N

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Povinnost schvalování ÚZ není pro vybrané ÚJ včetně PO povinností již novou. Povinnost je stanovena Vyhláškou č. 220/2013 se datuje již od roku 2013, v roce 2018 a  2019 se budou schvalovat ÚZ za období roku 2017, tedy v pořadí již sedmé období sc...

Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Obecný předpoklad, že účetní závěrka (dále také „ÚZ“) je vyvrcholením práce účetního, je třeba doplnit o tvrzení, že nejen účetního pracovníka. V jednotlivých etapách zpracování účetní závěrky se obvykle projeví všechny případné nedostatky, kterým...

Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

V první etapě ÚZ byly učiněny patřičné kroky, aby byly zaúčtovány všechny účetní případy, které se týkají běžného účetního období a hospodářsky s tímto obdobím souvisejí, včetně zúčtování dotačních vztahů podle podmínek vyplývajících ze smluv.

Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Účetní jednotka se může dopouštět některých chybných postupů spočívajících v podcenění přípravy procesu uzavírání běžného roku – v rozporu s požadavky právních předpisů:

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele