Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení na SŠ

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení předchází hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, které uskuteční ředitel školy. 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona upravuje postup v případě, kdy se „uvolní místa“, protože někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek: Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě ...

Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhlášení prvního a dalších kol přijímacího řízení Skutečnosti stanovené a zveřejněné ředitelem školy Někteří cizinci a hodnocení výsledků jednotné zkoušky Tiskopisy přihlášek a vyplnění přihlášek

Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Pozvánka k přijímací zkoušce nebo informace o nekonání přijímací zkoušky Přidělení registračního čísla Informace o nekonání přijímací zkoušky Zaji...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele