Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení na SŠ

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 N

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020, dostupný z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Přijímací řízení 2019/2020 N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je shrnout podstatné momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyčlenit nové povinnosti ředitele školy.

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení předchází hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, které uskuteční ředitel školy. 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona upravuje postup v případě, kdy se „uvolní místa“, protože někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek: Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě ...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele