Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení na SŠ

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 N

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení předchází hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, které uskuteční ředitel školy. 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona upravuje postup v případě, kdy se „uvolní místa“, protože někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek: Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě ...

Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhlášení prvního a dalších kol přijímacího řízení Skutečnosti stanovené a zveřejněné ředitelem školy Někteří cizinci a hodnocení výsledků jednotné zkoušky Tiskopisy přihlášek a vyplnění přihlášek

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele