Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení/Zápis

"Zápisová turistika" N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?

Doplňkové děti - MŠ

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V souladu s § 34 odst. 9 školského zákona vzdělává-li se v mateřské škole pravidelně kratší dobu, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povole...

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 N

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S účinností od 1. 1. 2017 školský zákon zavádí institut povinného předškolního vzdělávání, které je pro děti povinné od 1. 9. 2017. 

Mimořádné zápisy N

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová

Otázka: Po zápise do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápise, když o...

Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání N

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvod...

Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

zápis do prvního ročníku základního vzdělávání místo a doba zápisu organizace zápisu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020, dostupný z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele