Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Práva a povinnosti školy, rodičů a žáků

Bezplatné poskytování učebnic N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách,...

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu N

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v soul...

Informace o zdravotní způsobilosti žáka

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Další povinnosti zákonných zástupců podle školského zákona se týkají informací o zdravotní způsobilosti žáka a jeho zdravotních obtížích. Jde o oblast velmi důležitou, navazující na ust. § 29 školského zákona, dle něhož má škola povinnost zajišťov...

Kam sahá působnost rodičů A

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Říkáme-li, že škola má právo a povinnost postihovat pouze to chování a jednání žáka, které se odehrává na půdě školy, resp. které má souvislost se vzděláváním, musíme také říci, že postavení rodičů je v jistém smyslu opačné – rodiče mají primární ...

Kam sahá působnost školy

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Škola má právo (a současně povinnost) reagovat pouze na to chování a jednání žáků, které se odehrává na půdě školy, popřípadě má souvislost se školním vyučováním a poskytováním vzdělávání ve školách (obdobně to platí i pro poskytování výchovy, vzd...

Kázeňská opatření A

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské le...

Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky N

Autor/autoři: Karin Marques

Žáci se budou postupně vracet do škol a s nimi nejistota, jak se po tak dlouhé izolaci mimo školu budou chovat. Řada z nás se jistě obává, že puberťáci doma ještě více zvlčeli a bude velmi těžké s nimi ve škole opět vycházet. Je dobré si tedy zopa...

Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Autor/autoři: Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN) je podmíněna multidisciplinární (mezioborovou) spoluprací zainteresovaných odborníků. Cílem multidisciplinární spolupráce je především rychlé a efektivní sdílení informací, odborná ...

Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Možnost, resp. povinnost opakovat ročník, upravuje § 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Opatření ve výchově

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Opatření ve výchově jsou negativní nebo pozitivní důsledky určitého chování dítěte. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. mohou být za prokázané porušení povinností uložena tato negativní výchovná opatření:

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele