Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Je stále více škol a školských zařízení, jejichž budovy se nacházejí v různých místech obce nebo v různých obcích. Zejména v tomto případě je nutné si uvědomit, že cestovní náhrady se poskytují jednak za cestovní výdaje při pracovní cestě, ale i p...

Cestovní náhrady v případě svazkové školy A

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

§ 34a zákoníku práce (dále ZP) neumožňuje, zakazuje („nesmí být sjednáno“) sjednat místo pravidelného pracoviště šířeji než jedna obec.

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Kromě běžných cestovních náhrad se ve škole můžeme setkat s náhradou ve smyslu § 190 zákoníku práce v platném znění. Toto ustanovení vychází z předpokladu, že náklady, které vznikají zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, nese zaměstnavatel. ...

Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Stravování zaměstnanců se v první řadě řídí § 236 zákoníku práce, v platném znění. Povinnost umožnit závodní stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Náhrady za stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytují, j...

Pracovní cesty N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Není neobvyklé, aby se zaměstnanec byl na pracovní cestě i v době, která není jeho pracovní dobou. Jak se pak posuzují jeho nároky si ukážeme na následujícím příkladu.

Specifika školství a pracovní cesty

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cestovní náhrady ve školství jsou poskytovány např. při účasti na školení, kterým si zaměstnanec zvyšuje kvalifikaci, nebo při účasti pedagoga ve zkušební komisi v jiné škole či společné cestě zaměstnanců a žáků.

Stanoviska k používání In-karty Českých drah

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Někteří autoři výkladů našich spletitých zákonů, vyhlášek, nařízení vlády atp. se odvolávají na stanoviska různých ministerstev. Zpravidla opisují vyjádření jiného člověka, který buď danou legislativu na různých ministerstvech přímo vytvářel, nebo...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele