Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Náhradní výchova

Dětský domov

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb. dětský domov zajišťuje péči: o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování; tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova; o děti ve věku zpravidla od 3 do ...

Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Diagnostický ústav písemně sděluje příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče (§ 5 odst. 4 zákona č. 109/2002 ...

Opatření ve výchově

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Opatření ve výchově jsou negativní nebo pozitivní důsledky určitého chování dítěte. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. mohou být za prokázané porušení povinností uložena tato negativní výchovná opatření:

Podíl rodičů na výši příspěvku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podíl rodičů na úhradě příspěvku stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Toto rozhodnutí je rozhodnutím ve správním řízení.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele