Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přehled událostí

Hodnocení maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb. účinná od 9. 11. 2012 zkracuje lhůty, ve kterých jsou výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům (§ 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky má právo podat každý žák střední školy bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, ve které se žák vzdělává (§ 82 školského zákona).

Přihlašování k maturitní zkoušce

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Nejčastěji se žák přihlašuje k maturitní zkoušce v řádném termínu. Řádným termínem je pro žáka ten termín, který následuje po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku (§ 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Vykonání absolutoria v konzervatoři N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Doklad o úspěšném vykonání absolutoria v konzervatoři Neúspěšné vykonání zkoušky v rámci absolutoria v konzervatoři Přezkoumání průběhu a výsledku absolutoria v konzervatoři  Určení dne, kterým žák přestává být žákem konzervatoře    

Vyloučení ze zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyloučení je podmíněno porušováním pravidel pro konání zkoušek nebo jiným vážným narušováním průběhu zkoušek.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele