Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Školní řád

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Dostanete-li od zákonného zástupce žáka prohlášení, ve kterém odmítá, aby jeho dítě nosilo roušky ve společných prostorách školy, pak doporučujeme snažit se především o vysvětlení situace, která není rozhodnutím ředitele školy, protože mimořádné o...

Obsah školního řádu

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuj...

Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www...

Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně ...

Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www...

Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy" Komentář k jednotlivým částem školního řádu

Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele