Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Preventivní péče

Lékařské prohlídky žáků střední školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí splnit podmínku zdravotní způsobilosti, jestliže je to vyžadováno u daného oboru vzdělání (nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v p...

Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., že jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí.

Pracovnělékařské služby

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. jsou pracovnělékařské služby zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti na zdraví, hodnocení vlivu pracovního prostředí na zdraví, hodnocení vlivu pracovních podmín...

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vstupní lékařskou prohlídkou se zjišťuje uchazečova zdravotní způsobilost k práci. V § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. je striktně řečeno, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru. Ve šk...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele