Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Počet článků autora: 34


Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v soul...

Individuální konzultace na půdě školy

Autor/autoři: MŠMT

Může školní poradenské pracoviště v období uzavření škol realizovat na půdě školy individuální konzultace? Pokud ano, tak za jakých podmínek? >

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Autor/autoři: MŠMT

Věnujte zvýšenou pozornost informacím Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020 a všech dalších opatřeních po tomto datu.

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT

Autor/autoři: MŠMT

Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Autor/autoři: MŠMT

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních v souladu se Strategií prevence rizikového chování ...

Kategorie pracovních situací