Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství. V současné době působí jako programový ředitel EDUin.

Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

Počet článků autora: 4


Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dě...

Struktura výroční zprávy

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

V mnoha případech vycházejí školy svými zprávami ze šablony, která je sestavena zřizovatelem. Je třeba se na to dívat tak, že takováto struktura je doporučeným minimem. Vycházejme z dlouhodobě platné vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví nále...

Výroční zpráva - základní pojmy

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

Jednou z každoročních povinností ředitele školy danou zákonem je zveřejnění výroční zprávy za uplynulý školní rok. Je možné to brát jako formalismus, ale zpráva se může stát velmi účinným nástrojem. Aby nastal druhý případ, je nutné začít zprávu p...

Kategorie pracovních situací