Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Martina Thumsová

Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory speciální pedagogika a školský management. Ve školství se pohybuje od roku 1983. Ve své praxi působila v mateřských, základních i středních školách na pozicích učitelka, výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele a ředitelka. V současné době je ředitelkou Základní školy, Praha 4, Mendelova 550.

Počet článků autora: 6


Cestovní náhrady v případě svazkové školy

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

§ 34a zákoníku práce (dále ZP) neumožňuje, zakazuje („nesmí být sjednáno“) sjednat místo pravidelného pracoviště šířeji než jedna obec.

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Kromě běžných cestovních náhrad se ve škole můžeme setkat s náhradou ve smyslu § 190 zákoníku práce v platném znění. Toto ustanovení vychází z předpokladu, že náklady, které vznikají zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, nese zaměstnavatel. ...

Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Novelizovaná vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, přináší změnu hlavně v přílohách.

Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Stravování zaměstnanců se v první řadě řídí § 236 zákoníku práce, v platném znění. Povinnost umožnit závodní stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Náhrady za stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytují, j...

Stanoviska k používání In-karty Českých drah

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Někteří autoři výkladů našich spletitých zákonů, vyhlášek, nařízení vlády atp. se odvolávají na stanoviska různých ministerstev. Zpravidla opisují vyjádření jiného člověka, který buď danou legislativu na různých ministerstvech přímo vytvářel, nebo...

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Novým předpisem, platným od 31. prosince 2013, je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Vyhláška byla stanovena ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kategorie pracovních situací