Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Jan Schwaller

Vedoucí Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob, Archiv hl. města Prahy

Počet článků autora: 2


Vnitřní předpis o spisové službě pro školy N

Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller

Škola jako veřejná instituce se musí v rámci svého chodu řídit řadou právních předpisů. Jedním z nich je i archivní zákon a jeho hlavní prováděcí předpis – vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby. (podrobněji viz níže). Tyto právní předpisy...

Kategorie pracovních situací