Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Jan Mušuta

vVchní ministerský rada na odboru právním a správním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Počet článků autora: 5


Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této f...

Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvod...

Školský rejstřík

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 

Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona. 

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Zápis změny v údajích zapsaných ve školském rejstříku upravuje § 149 školského zákona. Proces vyřizování žádostí se liší v závislosti na údaji, jehož se změna týká. Žádosti o zápis nového oboru vzdělání, navýšení počtu dětí, žáků nebo studentů ve ...

Kategorie pracovních situací