Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Společné vzdělávání neznamená rušení škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu. Vhodným řešením je možnost úpravy vzdělávacích výstupů a obsahů vzdělávání ve shodě se skutečnými individuálními potřebami žáků.

Společné vzdělávání v žádném případě neznamená jakékoliv rušení škol. Poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat jejich znevýhodnění. Současně dojde k zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP), čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem.

Ve všech běžných základních školách se tak bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení poradenského zařízení.

Prováděcí vyhláška k zákonu pak bude řešit konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a postup při jejich poskytování tak, aby nebylo narušováno vzdělávání všech dětí.

Záznam tiskové konference v MP3


Diskuse - Počet příspěvků: 0