Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Stanovení výše republikových normativů 2016 vychází z materiálu čj. MŠMT - 45553/2015 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2016 tyto republikové normativy:

 
Věková
 kategorie
 
NIV
 celkem
 Kč/žáka
 
MP celkem
 vč. odvodů
 Kč/žáka
 
ONIV
 celkem
 Kč/žáka
 
Zam
 Z./1000ž

3 -5 let

42 080

41 571

509

128,607
 
6 - 14 let

53 922

52 817

1 105

130,600

15 - 18 let

62 352

61 262

1 090

145,555

19 - 21 let

53 213

52 500

713

128,607

KZÚV

255 800

253 300

2 500

698,862

Diskuse - Počet příspěvků: 0