Učit více informatiky a digitálních dovedností pro úspěch našich žáků je pro učitele výzva i nová šance

Vydáno:

Milí učitelé, pro úspěch našich dětí je důležitá informatika a nové myšlení. Ve spolupráci s odborníky z pedagogických fakult a s učiteli informatiky jsme upravili Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), aby informatika dostala větší prostor. Jde totiž o obor zcela zásadní pro vzdělávání, profesní uplatnění i osobní život. Všudypřítomnost technologií, nástup chytrých telefonů a využívání aplikací pro řešení problémů v řadě oblastí běžného života, nástup umělé inteligence ani boom sociálních sítí nebyly v požadavcích na vzdělání dosud zohledněny. Chceme, aby školní vzdělávání nezaostávalo. A i proto je tu revize ICT!

Hodinové dotace pro informatiku
Nároky na dovednosti a kompetence potřebné pro život se změnily současně s rozvojem technologií. Aktualizované RVP ZV proto přináší novou informatiku a digitální kompetenci