Učí (se) celá rodina - program pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

Vydáno: 4 minuty čtení

V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým dětem překonávat problémy se školou a tak usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci. Naši pedagogové navštěvují tyto děti pravidelně u nich doma, doučují je a pomáhají jim zvládat školní požadavky. Spolupracují také s jejich učiteli, aby intervence byly co nejúčinnější a pomoc ohroženým dětem byla komplexní.

Učí (se) celá rodina – program pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin
Mgr.
Lenka
Matoušková

Související dokumenty

Pracovní situace

Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Zákonný zástupce
Školní program EV a jeho tvorba
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Spolupráce rodiny a školy
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Manuál krizové komunikace
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Bílá kniha

Poradna

Úvazek asistenta
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Podnapilý rodič
Kurzy
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Asistent v roli třídního učitele
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Asistent pedagoga, pedagog