Stát se zodpovědným správcem vlastních peněz a být finančně gramotný bude v blízkém období ještě nutnější. Učitelé by v tomto měli sehrávat klíčovou roli

Vydáno:

O důležitosti kultivace finanční gramotnosti a potřebě začlenění finančního vzdělávání do škol jsme hovořili s Gabrielou Štikovou (v rozhovoru GŠ) a Kateřinou Lichtenberkovou (v rozhovoru KL), realizátorkami konceptu Finančně gramotný a podnikavý učitel a certifikací učitelů.

Proč je důležité věnovat se ve školách finančnímu vzdělávání – jak na základních, tak na středních školách?
GŠ:
Ať chceme, nebo ne, peníze nás provázejí celý život, proto je dobré o nich mluvit a učit se s nimi hospodařit. Základ by mělo mít dítě samozřejmě z rodiny. Jsou ale i takové rodiny, kde se o financích nemluví nebo rodiče jednoduše sami neumí s penězi hospodařit. V těchto případech m