Školní mediace - podpora komunikace v náročných situacích ve škole

Vydáno: 7 minut čtení

Konflikty jsou běžnou součástí našich vztahů a ve škole tomu není jinak. Škola je specifická, mimořádně složitá procesní a vztahová síť. Je v ní pořád co řešit. Z témat se stávají problémy a z některých problémů vznikají konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na atmosféru mezi dospělými i žáky, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy.

Školní mediace – podpora komunikace v náročných situacích ve škole
Mgr.
Eva
Růtová
ředitelka programu Školní
mediace
.CZ ve spolku Restorativní škola, z. s.
Co je
mediace
Mediace
je osvědčený způsob řešení konfliktů. Její základ leží ve zprostředkování komunikace mezi (obvykle) dvěma lidmi či skupinami, kterým společně (ale každému trochu jinak) záleží na tom, jak bude do budoucna upravena situace, která jim nevyhovuje. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, obchodních, pracovních či osobních