Sedm věcí, na kterých záleží při inovaci výuky informatiky a digitálních kompetencí na základní škole

Vydáno:
K napsání následujícího textu mne inspiroval Jaroslav Mašek svým článkem „Dvacet věcí, na kterých opravdu záleží nejen v malé revizi RVP ZV“ na Spomocníkovi Metodického portálu RVP.CZ. Rádi bychom prošli sedm vybraných námětů ze zmíněného článku a představili vám je ve světle podpůrných aktivit, které jsou pro vás připraveny v rámci společných aktivit MŠMT, NPI ČR a dalších partnerů na podporu inovace výuky nové informatiky a digitálních kompetencí žáků. Část aktivit pro vás realizujeme také v projektu Podpora práce učitelů v NPI ČR, kde s učiteli mluvíme o příležitostech, jež přinášejí do výuky ve škole základní gramotnosti, včetně gramotnosti digitální. V nově zveřejněném
RVP ZV zacíleném na digitální dovednosti dětí se principy této gramotnosti promítly do nové klíčové digitální kompetence žáků.

 

Pojďme si společně uspořádat myšlenky k tomu, co by ve vašem seznamu výzev pro naslouchání těmto inovacím mohlo být. Počet sedm jsme zvolili záměrně, z kognitivní psychologie je známo, že člověk v krátkodobé paměti udrží právě sedm plus/minus dva podněty (tzv. Millerovo magické číslo). Nechceme vás přehltit, zároveň budeme rádi, když se naše podněty z krátkodobé paměti přesunou u vás do té dlouhodobé.
Principům na podporu inovace ve výuce a rozvoje digitálních dovedností dětí se můžete věnovat s námi na
společenstvích praxe
nebo
minikonferencích
projektu PPUČ. Digitalizaci výuky a práci učitele se věnuje také
online nástroj
Profil Učitele 21, ve kterém se můžete seznámit s tím, kde všude vám technologie v učitelské práci mohou pomáhat. V onlin