Rozvoj škol stojí a padá s hustou sítí učitelů lídrů

Vydáno: 11 minut čtení

Nadační fond hledá cesty k podpoře škol na Kutnohorsku už čtvrtým rokem. Celkový rozpočet projektu je přes 200 milionů korun a pilotnímu projektu zbývá poslední rok. Jaké jsou zatím výsledky? A co bude s Eduzměnou dál? Odpovídá Ondřej Matějka, ředitel projektu na Kutnohorsku.

Rozvoj škol stojí a padá s hustou sítí učitelů lídrů
Co Eduzměna za čtyři roky zjistila na Kutnohorsku o rozvoji škol
Lucie
Römer
redaktorka Eduzměna Kutnohorsko
Co Eduzměna v pilotním projektu konkrétně dělá?
Nejprve jsme mapovali potřeby škol. Potom přišel covid a nadační fond pomohl 35 školám zajistit technologie pro distanční vzdělávání či metodickou podporu. Dále jsme přispívali na podporu doučování, integrační pobyty, vybavení studijní místnosti na ubytovně atd. A poskytli jsme počítače celkem 156 žákům, kteří by se jinak nemohli vzdělávat. Začali jsme pořádat online setkání vedení škol a různé vzdělávací webináře.
Co v projektu děláte teď?
Každé z 59 škol se věnuje takzvaný regionální průvodce, konzultant, který, pokud si to škola přeje, ji provází jejím plánovaným rozvojem. V souč