Lidská práva jsou jako vzduch. Začneme si je uvědomovat až tehdy, když nám docházejí

Vydáno: 7 minut čtení

Nedávno uplynulo už 74 let od chvíle, kdy OSN schválila Všeobecnou deklaraci lidských práv. Na její neustálou důležitost odkazuje nová kniha Deklarace. Autory jsou manželé Zuzana a Andrej Novikovi. Kniha podle nich může sloužit jako odrazový můstek k úvahám nad lidskými právy. Nevnímají ji jako učebnici, ale jako umělecky hodnotnou publikaci, která zároveň vzdělává dospívající i dospělé čtenáře. Přizvali téměř pět desítek autorů a ti vytvořili příběhy k jednotlivým článkům Deklarace. Ten stejný Andrej Novik se mnou shodou okolností několik let sdílel i společný pracovní stůl ve společnosti Scio. S čistým svědomím mohu říci, že byl jeden z nejlaskavějších kolegů. A jsem si jistá, že jeho kniha bude stejná.

Lidská práva jsou jako vzduch. Začneme si je uvědomovat až tehdy, když nám docházejí
Mgr.
Michaela
Váchová
Spolupracovnice Řízení školy
Proč se kniha věnuje tematice lidských práv a je zpracovaná do podoby povídek?
Asi za tím byla hlavně naše egoistická touha se o tomto tématu dozvědět víc.
(smích)
Ale vážně. Učím na základní škole