Jazyková bariéra u žáků s odlišným mateřským jazykem

Vydáno: 6 minut čtení

Děti s odlišným mateřským jazykem se s jazykovou bariérou setkávají dennodenně. Jak jim můžeme ve škole ulehčit situaci? A jak zároveň můžeme usnadnit situaci sami sobě? Nejen o tom pojednává první kapitola online kurzu Děti s OMJ v české škole organizace Člověk v tísni.

Jazyková bariéra u žáků s odlišným mateřským jazykem
Veronika
Kartáková
metodička vzdělávání ukrajinských dětí a pedagogických pracovníků
V roce 2022 jsme v organizaci Člověk v tísni, o. p. s., publikovali online kurz češtiny pro ukrajinské asistenty a asistentky pedagoga. Ten byl zaměřený na základní jazykové
kompetence
, které jsou potřeba k práci v české škole.

Související dokumenty

Pracovní situace

Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Novela školského zákona
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Individuální konzultace na půdě školy
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon