Jak na integraci dítěte s odlišným mateřským jazykem?

Vydáno: 6 minut čtení

V minulém díle tohoto seriálu, který představuje blíže online kurz Děti s OMJ v české škole organizace Člověk v tísni, o. p. s., jsme se věnovali žákyni třetí třídy Darye, která se potýkala s jazykovou bariérou. Tento měsíc se přesuneme na druhý stupeň a podíváme se za čtrnáctiletou Olenou, která má potíže se začleněním do kolektivu.

Jak na integraci dítěte s odlišným mateřským jazykem?
Veronika
Kartáková
metodička vzdělávání ukrajinských dětí a pedagogických pracovníků
Olena a integrace do kolektivu
Protagonistka předchozího dílu Darya bydlí u své tety a její rodiny, která zde v

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Školní psycholog na základní škole
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
ADHD v období dospívání (adolescence)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí