Film a audiovize je oblastí, ve které se dnešní děti cítí jako doma

Vydáno: 11 minut čtení

Téma filmové a audiovizuální výchovy jsme v Učitelském měsíčníku otevřeli už několikrát. Zajímalo nás proto, jaká je nově vzniklá publikace Filmouka, co učitelům přináší a jak s ní mohou v hodinách pracovat. Filmouku iniciovala Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (ASFAV). My jsme si v následujícím rozhovoru povídali s koordinátorkou projektu, Lucií Hlavicovou a Petrem Pláteníkem, spoluautorem a hlavním editorem knihy.

Film a audiovize je oblastí, ve které se dnešní děti cítí jako doma
Mgr.
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=21592.jpg
„Filmouka je unikátním průvodcem pro žáky, rodiče i učitele, který vysvětluje vše podstatné, co je spojeno s filmem a audiovizuální kulturou. Jedná se o projekt, který si klade za cíl předložit široké veřejnosti nástroj pro seznamování s filmem a audiovizí jednoduchou a hravou formou.“
Je možné hned v úvodu říci, co do škol vnáší nebo může vnést filmová výuka?

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon