Digitální výchova očima pedagoga: Jak probíhá digitální vzdělávání, které děti opravdu připraví na budoucnost?

Vydáno: 4 minuty čtení

Nestává se často, že by externí vzdělávací program vyvolal nadšení napříč celou školou – žáci si o něm štěbetají o přestávkách, pedagogové zařazují nové poznatky do výuky a rodiče objevují doposud skryté perspektivy, kterými mohou nahlížet na svět svých dětí. O to víc nás těší, že jsme toho díky Digitální výchově pravidelnými svědky. Komplexní, ale nenásilnou formou tak pasujeme digitální wellbeing na běžnou součást školní výuky stejně, jako jsou dnes digitální technologie součástí našich životů.

Digitální výchova očima pedagoga: Jak probíhá digitální vzdělávání, které děti opravdu připraví na budoucnost?
Mgr.
Radka
Kůřilová
v Replug me působí jako odborná metodička vzdělávání pro školy a rodiče