"Zlatá karabina" se týká i zástupců ZUŠ

Vydáno:

Zástupce ředitele školy je komplikovaná pracovní pozice. Cena nakladatelství Wolters Kluwer je určena všem, kteří mají skvělé pracovní nasazení, podporují kolegy, jsou loajální ke svému šéfovi, obětaví k rodičům a krizové situace vždy řeší s nadhledem.

 

"Zlatá karabina" se týká i zástupců ZUŠ
Bc.
Eva
Znojemská,
DiS.
art.
,
ředitelka ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
Vyhlášení prvního ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy "Zlatá karabina" se uskutečnilo na konferenci
"Různé role zástupce ředitele školy"
. Redakce Řízení školy, která tuto konferenci pořádala, pečlivě vybrala odborníky, kteří nepřednáší jenom o výsledcích školského vzdělávání na nejrůznějších školeních, ale kteří přítomné zaujali specifickým zdrojem informací převzatých z praxe. Konference spolu s vyhlášením druhého ročníku širokou problematiku vedoucího pracovníka ve školství nastínila již svým provokativním názvem:
"Zástupce ředitele školy - a co ještě?"
. Třetí rok setkání zástupců školských zaměstnanců neslo název
"Zástupce ředitele ve víru změn"
a opětovně zdůraznilo myšlenku této nezastupitelné pracovní pozice.
Příspěvky školských odborníků, pedagogů z praxe, ale i zástupců z řad České školní inspekce, na loňské konferenci
"Zástupce - pravá ruka ředitele"
opětovně potvrdily důležitou roli statutu zástupce ředitele. Přednášející se ve svých vystoupeních opírali o doporučení ověřené z provozu školy, zdůrazňovali rady pro zvládnutí specifik každodenních problémů vyskytujících se v živém školním prostředí.
Když jsem se poprvé v časopisu
Řízení školy
dočetla o vyhlášení
soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy,
okamžitě jsem mezi oceněné nominovala svou "pravou ruku". Má zástupkyně si to za své pracovní nasazení rozhodně zaslouží. Kdo jiný, když ne ona? Od první chvíle v nové roli (i přesto, že se ocitla na úplně neznámé pracovní pozici, protože není pedagog) nasadila vysoké pracovní tempo. Jedná samostatně, vždy loajálně, nezapomíná myslet v souvislostech, a i přes veliké vyčerpání nikdy neutíká od problému.
Ocenění pro zástupce ředitele českých škol "Zlatá karabina" vnímám jako formu svého veřejného poděkování za jistotu pracovního zázemí, bez které bychom si my, ředitelé, těžko dokázali svou práci představit. V průběhu let jsem však zásadně přehodnotila své vlastní soutěžní očekávání. Výhra ve Zlaté karabině pro mě, ale i pro mé zástupce, není tou hlavní prioritou. Každým rokem má pro nás slavnostní atmosféra dvoudenního pobytu v Praze daleko větší cenu, než jsem si původně myslela.
Po hektickém začátku nového školního roku máme vyhrazený čas jenom sami pro sebe. Čas nejenom na rekapitulaci pracovního života, ale i na nejefektivnější krátký oddech, na prožitek radosti ze spolupatřičnosti. Bezprostředně po skončení konference si dopřáváme luxus toho, že nikam nespěcháme, společně prožíváme čas na osobní sebereflexi, na přemýšlení o tom, co nás na přednáškách nejvíc zaujalo, případně, co bychom mohli využít v praxi. Největší přidanou hodnotou, kterou si z Prahy pokaždé odvážíme, je poznání, že se stačí vzdálit z místa bydliště a pohled na problematiku každodenního pracovního dne se zdá být hned jednodušší. Dlouhá společná procházka starou Prahou a večeře nedaleko Vltavy je pro nás tou největší odměnou v nekonečném proudu stresů, termínů a úkolů všedních dní. Je dobré se takto zastavit a zjistit, že pokud chceme dobře společně fungovat, musíme si rozumět i jinak než jen v součtu excelových tabulek. To je dostatečně silný důvod k tomu, proč se jezdíme každým rokem "infikovat" vzájemnou empatií, energií, elánem a sounáležitostí na slavnostní oceňování "Zlatá karabina".
Myslím, že se mezi ZUŠkaři málo o ví o možnosti navrhnout svého zástupce či zástupkyni na toto ocenění, a vyjádřit tak "trochu jinak" své poděkování za spolupráci. Také asi není příliš známo, že autorem názvu ocenění i grafické podoby loga je "ZUŠkař" Jirka Stárek. Tak se snad příště v Praze potkám s některým z kolegů ředitelů ZUŠ, kteří dorazí se svými zástupci. Stačí svou "pravou ruku" do soutěže o ocenění jen přihlásit.

Související dokumenty