Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Vydáno: 7 minut čtení

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinovanou výuku, která by mohla do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol. Veronika Loosová z NPI ČR se ptala Mgr. Jitky Jarníkové, manažerky projektu.

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání
Veronika
Loosová
NPI ČR
Zeptám se nejdřív obecně na projekt pokusného ověřování, proč vznikl, kdo ho zadal, vlastně úplně od začátku, jak se ten projekt objevil?
Já jsem vlastně u začátku úplně nebyla, ale nevadí, zkusím to popsat. Projekt pokusného ověřování kombino

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Finanční gramotnost - modelové úlohy
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Nastavení strategie výuky na dálku
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Výuka Aj
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Bezpečnost
Kvalifikace
Povinné předškolní vzdělávání
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz