Ohlédnutí za první harfovou soutěžní přehlídkou

Vydáno:

O tom, že by bylo dobré vymyslet také nějakou soutěž nebo přehlídku pro mladé harfistky a harfisty, se v minulých letech vedly příležitostné diskuse učitelů nejen v uměleckých radách, ale i mezi řediteli. Vše se ale diskutovalo převážně v akademické rovině.

Ohlédnutí za první harfovou soutěžní přehlídkou
 
Aleš
Chalupský
 
předseda ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Teprve v okamžiku, kdy do ZUŠ Biskupská přišla moje bývalá spolužačka z konzervatoře Vendula Uhrová-Vaňková a začala učit žáky hrát na háčkovou harfu, jsem si uvědomil, že bychom mohli zkusit dát něco takového dohromady - byla tu najednou realita, že na „ZUŠkách“ máme žáky na harfu a že společná akce na úrovni republiky by rozvoji hry na tento nástroj v našich školách určitě pomohla a posunula ho kupředu. A to je také jeden z důležitých úkolů našich soutěží a přehlídek, který často přehlížíme.
Nejprve se musím vrátit k počátkům výuky hry na harfu na naší škole. Vendula Vaňková učí zároveň na „ZUŠkách“ ve Zbraslavi a v Břevnově (ZUŠ J. Hanuše) a po nástupu k nám přišla s prosbou, abychom zorganizovali společný koncert žáků, které na těchto školách učí. Souhlasil jsem a od té doby společný koncert organizujeme každý rok. Takováto spolupráce byla důležitým impulzem i pro vznik přehlídky, kterou pořádáme.
Diskuse na téma soutěž pro harfu byla u nás stále častější a přehlídka najednou začala mít reálné obrysy. Musím velmi ocenit přístup Venduly k celé přípravě, která začala už na jaře 2014. Využila všech svých profesních kontaktů a možností k tomu, aby zapojila do akce další kolegyně z oboru, a s velkým nadšením pomáhala s vlastní organizací. Přijala i roli tajemnice poroty a odvedla skutečně veliký kus práce.
„Učím hru na harfu háčkovou i pedálovou víc než 10 let a jsem přesvědčena, že možnost srovnání vlastního výkonu s výkony svých vrstevníků je zkušenost k nezaplacení, která každého posune o velký kus vpřed, vede ke zdokonalování přípravy, a tím samozřejmě ke zvyšování úrovně hry,“
říká MgA. Vendula Vaňková, členka orchestru Národního divadla a Státní opery Praha.
„Z mého pohledu byla přehlídka velkým úspěchem, který ještě více přiblíží harfu, ať malou háčkovou, nebo pedálovou, širší veřejnosti a snad i dalším ředitelům základních uměleckých škol, neboť zatím je tomuto krásnému, elegantnímu nástroji nakloněna jen hrstka z nich. Věřím, že podobné soutěže či festivaly budou následovat a harfoví nadšenci už nebudou stát stranou tohoto snažení tak jako doposud. Časem se budou moci zapojit i do kolektivního muzicírování v rámci orchestrální nebo komorní praxe stejně jako ostatní žáci základních uměleckých škol, kteří hrají na smyčcové a dechové nástroje a pro které je něco takového samozřejmostí.“
A výstižně uzavírá své dojmy a pocity z přehlídky:
„29. listopad 2014 byl pro mne krásným dnem plným radosti z podařené akce a nejlepší odměnou byly pro mě zářící oči všech soutěžících.“
Předsedkyní poroty byla paní MgA. Lydie Härtelová,členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a profesorka harfové hry na Pražské konzervatoři.
„To tu ještě nebylo, nevím, jestli Pálffyho palác, který užívá Pražská konzervatoř, zažil kdy tolik harf pohromadě - harfy malé, velké, háčkové, pedálové, ze světlého i tmavého dřeva a také různých barev. Soutěžní přehlídka,ZUŠek’ v oboru harfa se v naší republice konala úplně poprvé. V posledních letech nastal harfový,boom’: harfa - tento vzácný nástroj - přichází stále více,do módy’ a základních uměleckých škol, kde se začíná vyučovat, přibývá každý rok. A tak paní Vendula Vaňková, sóloharfistka Státní opery v Praze a zkušený pedagog, spolu s panem Alešem Chalupským, ředitelem ZUŠ v Biskupské ulici v Praze, přišli s ideou uspořádat pro harfový dorost soutěž. A myšlenku proměnili ve skutek. V sobotu 29. listopadu se sjelo do Prahy do Pálffyho paláce 21 harfistek a harfistů z celé České republiky, od těch nejmenších, kteří musí při hře sedět na vysoké stoličce, až po už dospělé mladé lidi. Úroveň ve všech kategoriích byla velmi vysoká, a tak porota měla opravdu hodně těžké rozhodování, leckde se jednalo opravdu o setiny bodu. Těší nás, že počet zájemců o hru na tento královský nástroj rok od roku roste. Těší nás, že jeho výuka je na mnoha,ZUŠkách’ na vysoké úrovni, jak ukázali jejich reprezentanti na soutěži. Máme naději, že nejlepší se budou harfě věnovat jednou i profesionálně. Děkuji, že jsem mohla být při tom, a těším se na další podobné setkání,“
říká nakonec Lydie Härtelová, která nám moc pomohla při organizaci soutěže přímo na konzervatoři v Pálffyho paláci.
Členkou poroty byla také paní Alena Jahnová, dáma, která ve svých téměř 80 letech (snad mi promine zveřejněný věk) je obdivuhodně svěží a stále plná energie, harfistka, která prošla mnoha orchestry (a dodnes příležitostně hraje v Karlínském divadle) a která také mimo jiné učila kdysi v Biskupské (což mne pochopitelně velmi potěšilo):
„Myslím, že velmi dobře organizovaná akce byla pro mladé adepty hry na harfu zvlášť významná. Proč? Naše starší generace neměla možnost zahrát si již třeba v 10 letech nebo i dříve na harfu pro její velikost, pedály i počet strun. Když se u nás harfičky háčkové objevily -malé, přenosné, prosté, různých velikostí - otevřela se možnost výuky hry na harfu na více školách a harfa přestala být nedostupným nástrojem s jakousi aurou. Harfa se postupně stává běžným nástrojem na ZUŠ a děti mohou v nízkém věku hrát podobně jako ostatní žáci v běžné školní praxi. Vím, že hru na harfu už několik let s úspěchem učí na různých ZUŠ v celé republice řada mých kolegyň. Přehlídka byla velkolepá. V krásném prostředí Pálffyho paláce jsem spolu s porotou a dětmi prožila krásný den v muzicírování. Bylo záslužné dát prostor žákům v rámci takového setkání, věřím, že to byla dobrá motivace pro jejich studium. Moc děkuji paní Vendulce Vaňkové a panu řediteli za velkou péči a výbornou organizaci přehlídky a přeji tomuto záměru a myšlence budoucnost,“
dodává paní Alena.
Další osobností v porotě byla paní MgA. Barbara Pazourová, harfistka orchestru České filharmonie:
„Byla to vlastně první soutěž a jistě nebylo jednoduché vybrat ten nejvhodnější způsob a systém soutěžení. Myslím si ale, že se to podařilo, i když do budoucna by možná stálo za úvahu oddělit kategorii háčkových a pedálových harf. Uvědomuji si ale, že to také závisí na počtu účastníků v té které kategorii,“
hodnotí harfovou přehlídku paní Barbara, která také ocenila již samotný nápad a velice kvalitní a bezchybnou organizaci celé soutěžní přehlídky.
„Byla jsem mile překvapena výkony a nadšením všech mladých hudebníků od těch nejmenších až po středoškoláky. Také jsem měla možnost mluvit s některými pedagogy z regionů, pro které byla možnost srovnávání a ověření správnosti svých metodických přístupů velmi důležitá a povzbuzující. Je zřejmé, že větší cenová dostupnost malých harf umožnila přístup k tomuto nástroji daleko většímu počtu dětí, než tomu bylo dříve. Velikost nástroje mnohem lépe odpovídá fyzickým možnostem opravdu malých dětí. Oproti jiným nástrojům bývalo určitým handikepem, že na pedálovou harfu se začínalo mnohem později než například na smyčcové nástroje, klavír apod. Je dobře, že se takto budou moci i malí harfisté zapojovat do různých komorních souborů a vybírat si i druh hudby, kterému se chtějí věnovat a který je jim nejbližší. Však také bylo slyšet, že úpravy jazzových a populárních skladeb jsou lákavé a dají se interpretovat pro radost a potěšení již po krátké výuce. Jsem velmi ráda, že jsem byla k této přehlídce přizvána a bude jistě zajímavé a motivující pro všechny účastníky, pokud se takováto akce bude konat pravidelně.“
A ještě jeden zajímavý postřeh harfistky České filharmonie...
„... moc mě také potěšila přítomnost zástupce slovenské školy v osobě harfistky paní Adriany Antalové, spolupráce by určitě měla pokračovat, také vzhledem k úzkému propojení metodického přístupu k harfové výuce,“
říká nakonec paní Barbara.
A jak zhodnotila přehlídku paní Mgr. Art Adriana Antalová, ArtD., harfistka Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu? Tady je její pohled:
„Pozvanie do poroty ma veľmi potešilo, pretože aj ja vyučujem mladých harfistov na ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave. Práve takáto súťaž je skvelou konfrontáciou pedagogických skúseností. Vaša krajina ma vždy fascinovala svojou harfovou históriou, napr.,českým harfovým krídlom’ zo 14. storočia,,Mechanickou háčikovou harfou’ Josefa Häuslera či harfou J. K. Krumpholza. Ďalej významnými harfovými osobnosťami ako sú Alfréd Holý, Hanuš Trneček, Bedřich Dobrodinský, Karel Patras, Libuše Váchalová, Jana Boušková či Kateřina Englichová, ktorí predstavujú vzostupnú líniu českej harfovej školy. Súťaž sa konala v priestoroch, ktoré ponúkali priam historickú súvislosť aj atmosféru - v sáloch pražského Konzervatória, kde sa harfa začala vyučovať už v roku 1830,“ říká paní Adriana a hned s velkým zaujetím pokračuje: „Stretla som sa s o zaujímavými nadšencami pre prácu s mladými umelcami, ktorí sa jej venujú s láskou a oddanosťou - Vendulkou Vaňkovou a Alešom Chalupským. Hodnotenie súťažiacich prebiehalo s kolegyňami,z praxe’ v priateľskej atmosfére, plnej zaujímavých názorov. Oceňujem pedagógov, rodičov a mladých harfistov, ktorí zabezpečili prípravu a realizáciu tohto podujatia. V piatich súťažných kategóriach sa predstavili,harfoví nadšenci’ so zaujímavým repertoárom. Dostali príležitosť zoznámiť sa s rôznymi harfovými skladbami a porovnať svoje interpretačné schopnosti navzájom medzi sebou. Svoju úlohu zvládli všetci na výbornú. Mňa zaujali skladby B. Andrésa a Chr. Pampucha vo viacerých intepretáciách a zaradenie skladieb českých autorov J. L. Dusíka a B. Dobrodinského. V minulosti komponovali harfové skladby prevažne harfoví virtuózi, ktorí najlepšie rozumeli špecifikám,nášho nástroja’. O to viac ma potešilo, že Barbora Hurťáková zaradila do svojho súťažného programu aj vlastnú skladbu,V myšlenkách’. Interpretácia jej súťažného programu bola výnimočná a právom víťazná. Gratulujem!“
Protože jsme se domluvili, že v rámci přehlídky mimo soutěž vystoupí také žačka paní Antalové ze ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislavě, připojila nám paní Adriana ještě pár slov na závěr:
„Chcem veľmi poďakovať organizátorom za príležitosť pre Júliu Petkaničovú, ktorá vystúpila ako hosť v svojej kategórii. (Vystúpenie bolo pre ňu mimoriadne motivujúce, už si naštudovala niekoľko skladieb zo súťažného repertoáru, ale najradšej hrá Ragtime.) Takže súťaž sa stala nečakane aj medzinárodným stretnutim. Možno je to nová vízia do budúceho ročníka súťaže? Považujem súťažnú prehliadku za veľký prínos pre Českú harfovú školu a držím jej palce do budúcnosti. Všetkým súťažiacim chcem zagratulovať k úspešnemu vystúpeniu a zaželať veľa radostných harfových chvíľ.“
První Harfová soutěžní přehlídka, která proběhla za podpory ÚUR ZUŠ ČR, se uskutečnila v sobotu 29. listopadu 2014. Zúčastnilo se jí 21 žáků základních uměleckých škol z Čech i Moravy ve věku od 7 do 26 let, organizovala ji ZUŠ Praha 1, Biskupská. Přinesla nám všem zúčastněným mnoho radosti, ale také závazek, že budeme pokračovat v započatém díle. Věřím, že komunikace mezi pedagogy harfové hry bude pokračovat, stejně jako setkávání mladých harfistek a harfistů ze základních uměleckých škol České a možná i Slovenské republiky.
Co říci na závěr? Děkuji Ateliéru Arpeggio Barbory Plaché za drobné dárky pro soutěžící, ale také za úžasné ocenění - háčkovou harfou francouzské firmy Camac pro absolutního vítěze! Poděkování patří také Pražské konzervatoři za poskytnutí prostor pro soutěžní přehlídku, členům poroty a všem ostatním, kteří nám s tímto ojedinělým počinem pomáhali.

Související dokumenty