Ohlédnutí za 50. ročníkem Virtuosi per musica di pianoforte

Vydáno:

Do letošního 50. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte se přihlásilo 71 soutěžících z 16 zemí světa, což je nejvíce za posledních 20 let. Důvodem, proč zájem o soutěž neustále roste, je to, že ústecká Virtuosi se nesnaží pořádat soutěžní klání a stavět mladé umělce proti sobě, ale podporuje je v jejich růstu a dalším uměleckém působení.

 

Ohlédnutí za 50. ročníkem Virtuosi per musica di pianoforte
Bc.
Marek
Korbélyi,
ředitel ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem
To potvrzuje i fakt, že vítěz zahajuje další ročník koncertem za doprovodu Orchestru Severočeského divadla. Dále má nejlepší český účastník možnost účinkovat na koncertě Severočeské filharmonie Teplice a ocenění účastníci ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír nemusejí platit startovní poplatek. Hlavně se však organizátoři starají o to, aby zde panovala klidná atmosféra, ve které se setkávají nejen mladí umělci, ale také pedagogové klavírní hry z celého světa.
Soutěž je sice dvoukolová - vyřazovací, ale organizátoři již avizovali, že se budou snažit přizpůsobit organizační podmínky tak, aby se druhého kola mohl zúčastnit co nejvyšší počet účastníků. Zajímavostí 50. ročníku z hlediska výsledků je trojí ocenění teprve
sedmileté Kláry Gibišové
- byla oceněna jako nejmladší účastník, stala se laureátem kategorie, ale také si odnesla cenu pro nejúspěšnějšího českého účastníka (bude tak vystupovat se Severočeskou filharmonií Teplice). Předání ocenění se ale nezúčastnila, protože v daný večer měla koncert s orchestrem na pražském Žofíně.
Její věk však nabízí otázku, zda v ZUŠ nezačít rozvíjet talenty již v útlém věku. Podle mého názoru je odpověď jasná a snadná - ano. Pokud jde o opravdu výrazný a výjimečný talent, pak je třeba rozvíjet toto dítě velmi citlivě, s ohledem na specifika věku. To se v případě Kláry očividně povedlo a zásluhu na tom mají zajisté jak ona sama, tak její rodina a zejména její klavírní pedagog. Otázka vzdělávání dětí mladších, než jaké nyní dovoluje příslušná vyhláška ZUŠ, je jistě tématem k diskuzi (a třeba i v tomto časopise).
Již nyní se těšíme na 51. ročník Virtuosi per musica di pianoforte, který proběhne v
listopadu 2018
. 21. 11. bude slavnostní zahájení, 22. 11. první kolo, 23. druhé kolo a následný koncert vítězů.
Uzávěrka přihlášek je do 20. září 2018
, přihláška je dostupná on-line na
www.virtuosi-ipc.com
.

 

Související dokumenty