"Odcházení" v ZUŠ

Vydáno: 7 minut čtení

Mnoho pozornosti je věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Rozhodli jsme se proto, že se otázce „odcházení“ budeme pravidelně věnovat a pokusíme se i oslovit ty, kteří tuto zkušenost mají za sebou a jsou ochotni se o ni podělit.

„Odcházení“ v ZUŠ
Redakce
Řízení školy
O „odcházení“ z funkce jsme mluvili s ředitelem
ZUŠ G. Mahlera v Humpolci
, která v roce 2021 oslavila 75. výročí svého založení. Více jak čtyřicet let zde působil jako pedagog a ředitel školy pan
Josef Jirků
. Od šesti let navštěvoval LŠU Humpolec, kde zpíval sólově, v pěveckém sboru a později hrál na housle a příčnou flétnu. V roce 1969 byl přijat na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem. Hrál ve vojenských hudbách v Košicích, Havlíčkově Brodě. Je absolventem Státní konzervatoře Brno ve hře na trombon. Od roku 1983 vyučoval a řídil dechový orchestr ZUŠ G. Mahlera a vykonával funkci zástupce ředitele. Od r

Související dokumenty

Pracovní situace

Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Návštěva u lékaře

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Změna ředitele v soukromé škole
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování