Odborné fórum uměleckého vzdělávání zaštítili dva ministři vlády!

Vydáno:

Vize uměleckého vzdělávání a cesta k ní byla základním klíčovým slovem zajímavé události, která byla uspořádána Ředitelskou akademií v polovině května minulého kalendářního roku. Odborné fórum vzhledem ke covidovým opatřením proběhlo v online verzi, přesto se ho zúčastnila skoro stovka účastníků.

Odborné fórum uměleckého vzdělávání zaštítili dva ministři vlády!
PhDr.
Václav
Trojan
Ph.D.
zakladatel Ředitelské akademie; www.reditelskaakademie.cz
Online verze na jedné straně umožňuje opakované přehrávání a promýšlení všeho, co řečníci prezentovali, na druhé straně má svoje limity dané vzdáleností, ale s tím se potýkáme všichni skoro dva roky. Často se na stránkách tohoto časopisu autoři příspěvků dotýkají budoucnosti uměleckého vzdělávání, jeho významu pro rozvoj moderní společnosti, současných podmínek, spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi i subjekty. Proto bylo milé, že mediální záštitu převzala redakce časopisu Řízení školy.
Hned zpočátku je potřeba otevřeně pojmenovat jednu věc. Slova o vizi, budoucnosti a cestě k ní připadají řadě lidí zbytečná, někomu takzvaně profláknutá a často používaná. Lidé mají pocit, že se o něčem začne mluvit, a protože cesta k naplnění vize nemůže být jednoduchá a přímá, jsou myšlenky opuštěny a po čase zase objevovány často mnohokrát za sebou. Digitální myšlení také vede člověka k jednoduchosti, nutí jej k rychlému jednání ve smyslu ano – ne a neumožňuje ono hogenovské usebrání, zastavení či halíkovské vyjetí na hlubinu a přemýšlení.
Ředitelská akademie má od svéh

Související dokumenty