O změnách v RVP (... s překvapením)

Vydáno: 5 minut čtení

Základní umělecké školy čekají revize RVP ZUV, ale české školy obecně se již delší dobu potýkají s problémy a výzvami, které jsou pro všechny druhy škol společné.

O změnách v RVP (… s překvapením)
Bc.
Jiří
Stárek
Ředitel ZUŠ Hostivař
České vzdělávání často trpí nedostatkem potřebných inovací. Nejsou aktualizovány o

Související dokumenty

Pracovní situace

Řízení změny
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Revize RVP
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Organizační řád soutěží a přehlídek
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Školní řád pro základní umělecké školy
Jak zadat školní web
Co je to whistleblowing?
Dohled v základním vzdělávání
Odborová organizace
Začínající učitelé

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele