Návštěva na Sněmu AZUŠ Slovensko 2018

Vydáno:

Vztahy mezi českou a slovenskou asociací patří dlouhodobě mezi velmi těsné, přátelské a oboustranně inspirativní. Přispívá k tomu společná historie našich národů, blízká mentalita, z profesního pohledu téměř totožný systém uměleckého vzdělávání a časté výměny informací, včetně vzájemných návštěv vedení obou asociací.

Návštěva na Sněmu AZUŠ Slovensko 2018
Mgr.
Tomáš
Kolafa,
ředitel ZUŠ Liberec, výkonný ředitel AZUŠ ČR
Prezidentka AZUŠ ČR J. Kudrlová a výkonný ředitel T. Kolafa ve dnech 20. a 21. března 2018 navštívili jednání Sněmu AZUŠ Slovensko v Piešťanech, na kterém představili přípravy reformy financování regionálního školství v České republice, zařazování pedagogů do platových tříd a práce na novele naší vyhlášky č. 71/2005 Sb., o ZUV.
Slovenští kolegové chtějí svoji asociaci strukturálně rozvíjet a efektivně nastavit, a proto se zajímali o českou organizační strukturu, kompetence Rady, finanční zajištění AZUŠ, způsob komunikace AZUŠ se členy, s partnery, MŠMT, ČŠI a státní správou. Jindřiška Kudrlová vysvětlila, jak zásadní význam mají skupiny odborníků-ředitelů v oblastech financování regionálního školství, legislativních změn a spolupráce s Českou školní inspekcí, zvláště hodnocení kvality uměleckého vzdělávání. Dále zmínila funkci a význam webových stránek, komunikace prostřednictvím tzv. "rozsévače", prostřednictvím krajských předsedů AZUŠ a zápisů z jednání Rady AZUŠ ČR.
Dále byly představeny projekty ve spolupráci s Českou filharmonií a s Nadačním fondem Magdaleny Kožené a účastníci byli seznámeni s obsahem jednání Visegrádské skupiny v rámci EMU, Presidia EMU (způsoby a formy financování uměleckých škol v závislosti na tzv. místně příslušném určení daní) a o implementaci GDPR v EMU a v AZUŠ ČR.
Sněm 20. 3. 2018 Piešťany – AZUŠ ČR představuje svoji činnost
J. Kudrlová jménem AZUŠ ČR poděkovala před všemi slovenskými řediteli za spolupráci A. Gondášové a M. Slaninové, které na sněmu ukončily své působení ve funkcích předsedkyně a tajemnice slovenské AZUŠ, a pozvala nové vedení na říjnovou valnou hromadu AZUŠ ČR v Olomouci.

Související dokumenty